Presentació

La Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia és una societat sense ànim de lucre lligada a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

Agrupa un conjunt de membres emprenedors amb inquietuds i ganes de millorar el dia a dia de la fisioteràpia. Els nostres objectius són:

 • Promoure el desenvolupament i la divulgacíó de la fisioteràpia.
 • Donar formació contiuada de qualitat i accesible per a tothom.
 • Promocionar la difusió i la investigació de tots els camps de la fisioteràpia.
 • Aconseguir intercanvis professionals amb fi científic entre el nostre col.lectiu i els professionals d'altres especialitats.
 • Fomentar la col.laboració amb altres societats.

En definitiva, el que pretenem és gaudir amb la nostra professió.

La nostra societat està lligada a L'Acadèmia, una entitat centenaria fundada l'any 1872 i un lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya i Balears Està constituida amb els següents objectius:

 • Impulsar la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Promoure la formació continuada dels professionals de la salut.
 • Donar suport a totes les activitats cinetífiques, culturals o d'altra mena que estiguin relacionades amb les ciéncies de la salut, directament o bé mitjançant les societats científiques que la integren.

L'Acadèmia té una estructura organitzativa que dona suport als seus associats per realitzar tot un conjunt d'activitats científiques. Per tant, ser soci de la SCBF i de l'ACMCB significa gaudir de la possibilitat de:

 • Assistència garatuita a les sessions formatives de la societat de fisioteràpia.
 • Assistència gratuita a les sessions fromatives de la resta de societats que pertanyen a l'Acadèmia : traumatologia, reumatologia, pneumologia, neurologia, radiologia, psicologia, infermeria, etc.
 • Realitzar cursos de formació continuada acreditats oficialment per l'Acadèmia (sense cost o amb un preu simbòlic)
 • Assitir a congresos, jornades, seminaris, etc. organitzats per les diferents societats i per l'Acadèmia.