Comité Científic

El Comitè Científic té la competència de fomentar el progrés de la formació i la recerca de tots els temes relacionats amb la fisioteràpia, així com avaluar i seleccionar els treballs que es presentin a les diferents jornades o congressos relacionats amb la SCBF.


COMPOSICIÓ

El comitè científic de la SCBF està format de manera regular per dos membres de junta i dos membres externs. En les situacions en què, a causa d’un gran volum de treball, es requereixi la col·laboració de més experts, aquests sembre han de ser un nombre proporcional intern i extern.


FUNCIONS

  • Assessorar a la Junta Directiva en tots els assumptes cientícs, a requeriment d’aquesta iniciativa o pròpia.
  • Seleccionar els treballs que podran ser presentats al congrés anual de la SCBF, en qualsevol de les seves modalitats.
  • Avaluar els treballs i triar els que seran premiats al congrés anual, segons les modalitats establertes.
  • Elaborar la memòria anual del Comitè Científic que serà lliurada, a la Junta Directiva, a l’assemblea anual.
  • Participar en qualsevol activitat de la Societat i l’Acadèmia en què es sol·liciti la seva col·laboració.
  • Valorar els treballs presentats a la beca anual d’investigació que lliura la SCBF i triar el premiat.